DMC Raadgevers
Specialisten in zelfsturing

Werkvelden

Onderwijs

Het Nederlandse onderwijs is gemiddeld van hoog niveau, maar de Inspectie constateert dat er teveel talent onnodig verloren gaat door de grote verschillen in kwaliteit tussen scholen.

Wat kenmerkt goed onderwijs, volgens de Inspectie?

  1. Goede docenten die weten hoe hun leerlingen zich ontwikkelen en die kennis gebruiken om hun onderwijs aan die leerlingen te verbeteren.
  2. Een hecht en stabiel team van docenten, leiding en bestuur met een gedeelde visie, een heldere ambitie en de inzet om zichzelf voortdurend te blijven ontwikkelen.

Kortom, in goed onderwijs staan de mensen centraal en niet de systemen.