DMC Raadgevers
Specialisten in zelfsturing

 

In de huidige snel veranderende wereld zien zorg- en onderwijsorganisaties zich geconfronteerd met een overvloed aan regels, eisen, uitdagingen en problemen. Tegelijkertijd nemen de veelal hoogopgeleide professionals geen genoegen meer met een ondergeschikte, dienende rol in een centralistisch geleide hiërarchie. Zelfsturing is een manier van organiseren die recht doet aan de veranderde tijd én aan de gerechtvaardigde verlangens van uiterst bekwame professionals. Daarbij zijn aanpassingen nodig in drie dimensies:

Denken over zelfsturing


 

Individu

Iedereen moet op een andere wijze gaan werken. Dit geldt zowel voor de diverse professionals die moeten gaan werken in een team als voor de mantelzorger en anderen die ook deel uitmaken van het team. Belangrijk is dat de baas de organisatie op een andere wijze gaat leiden.

Team

Het team gaat op een nieuwe wijze functioneren. Waar eerst vaak verwachtingsvol werd gekeken naar de teamleider, hebben ze nu elkaar.

Structuur

Het primair proces komt helemaal centraal te staan en de structuur wordt eenvoudiger. Om te zorgen dat de procedures en systemen in de organisatie ondersteunend werken (en niet belemmerend) moeten deze worden aangepast.