DMC Raadgevers
Specialisten in zelfsturing

Voor succesvolle zelfsturing is verandering nodig. Verandering gaat vanzelf, maar gaat nooit vanzelf in de juiste richting. Daarvoor moeten we sturen op de context, waarbinnen de juiste verandering succesvol kan plaatsvinden. Daar zijn drie strategieën voor nodig:  


 Versterken

De veranderende wereld noodzaakt ons steeds weer om de mens centraal te stellen. Om verantwoordelijkheid en gezag daar neer te leggen waar we er het meeste aan hebben. Vaak zijn de mensen die het werk doen ook de mensen die dat werk het beste kunnen managen.

Wij helpen met het versterken van het zelfsturend vermogen van mensen en teams.

Zodat uw organisatie beter wordt. 

 Vernieuwen

Leiderschap in onze organisaties is aan vernieuwing toe: responsiviteit, richting geven, inspireren en motiveren kenmerken het nieuwe leiderschap dat hoort bij zelfsturing. Dit leiderschap is nodig in alle lagen van de organisatie, met persoonlijk leiderschap als kernthema.

Wij helpen met het vernieuwen van uw leiderschap.

Zodat de mensen om u heen beter worden. 

 Verbinden

Mensen, dingen en systemen vormen een wereldomspannend netwerk van 'connecties' die geen verbindingen zijn en 'communitys' die geen gemeenschappen zijn. Gecentraliseerde systemen van sturing leiden hier steevast tot willekeur en menselijk lijden.

Wij helpen de mensen in en om organisaties om zich met elkaar te verbinden en elkaar vooruit te helpen.

Zodat zelfsturing vanzelfsprekend wordt.