DMC Raadgevers
Specialisten in zelfsturing

Blog

12.05.2017

Maatschappelijke meerwaarde (SROI)

SROI
Social Return On Investment (SROI) is de maatschappelijke meerwaarde die gecreëerd wordt bij (grote) overheidsinvesteringen. Dat betekent dat de overheid geld investeert in opdrachten aan het bedrijfsleven, waarvoor zij niet alleen producten en diensten geleverd wil zien, maar die ook een meerwaarde in het sociale do­mein moeten opleveren. 

In de praktijk wordt dit meestal beperkt tot afspraken bij aanbestedingen die als doel hebben om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voor de duur van het aanbestede project bij de opdrachtnemer aan het werk te helpen. En natuurlijk moeten dat dan inwoners van de eigen gemeente zijn. [Meer weten…]

Roelof - 11:39 @ algemeen | Een opmerking toevoegen

05.05.2017

Overheid en burger

In 2015 constateerde Jan Lunsing in zijn proefschrift (De Kloof) dat burgers een kloof ervaren tussen hen en de lokale en regionale overheid. Uit zijn onderzoek concludeert hij dat de overheid deze kloof kan verkleinen door middel van regelmatig kleinschalig, structureel contact tussen overheid en burgers over onderwerpen die burgers raken. Hier ontstaan ten minste twee problemen. [Meer weten…]

Roelof - 14:06 | Een opmerking toevoegen

15.02.2017

Het problematische gelijkheidsbeginsel

Inleiding
De laatste jaren heeft de Rijksoverheid in razend tempo steeds meer taken ‘toevertrouwd’ aan de gemeenten - en daarbij en passant een groot deel van haar eigen bezuinigingstaak over de schutting ge­gooid. Als gevolg daarvan komt het gelijkheidsbeginsel weer eens prominent in de aandacht. Dit beginsel is verwoord in artikel 1 van de Grondwet en moet alleen daarom al beschouwd worden als een van de belangrijkste grondslagen van de Nederlandse rechtsstaat. [Meer weten…]

Roelof - 14:41 | 1 opmerking

06.03.2016

Niveaus van verandering

Veranderingen vinden altijd plaats op drie niveaus: individueel, relationeel en contextueel. Veranderingen beïnvloeden mensen, hun relaties en de contexten waarin ze werken en leven. Dat is onvermijdelijk. [Meer weten…]

Roelof - 15:27 | Een opmerking toevoegen

05.03.2016

Verandering is simpel

Verandering is een eenvoudig proces van drie stappen: losmaken, bewegen en vastzetten. Elke stap vergt inzet, focus en energie – meer dan de meeste mensen denken. 
Maar wat daarna komt vergt nog wel de grootste inspanning, vooral omdat het zo saai is: vasthouden. Vasthouden aan de veranderingen, de ingeslagen koers blijven volgen, tegenslagen en tegenwerking overwinnen, teleurstellingen verwerken, kortom omgaan met het taaie ongerief van alle dag.

Roelof - 14:05 | Een opmerking toevoegen