DMC Raadgevers
Specialisten in zelfsturing

Blog

12.05.2017

Maatschappelijke meerwaarde (SROI)

SROI
Social Return On Investment (SROI) is de maatschappelijke meerwaarde die gecreëerd wordt bij (grote) overheidsinvesteringen. Dat betekent dat de overheid geld investeert in opdrachten aan het bedrijfsleven, waarvoor zij niet alleen producten en diensten geleverd wil zien, maar die ook een meerwaarde in het sociale do­mein moeten opleveren. 

In de praktijk wordt dit meestal beperkt tot afspraken bij aanbestedingen die als doel hebben om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voor de duur van het aanbestede project bij de opdrachtnemer aan het werk te helpen. En natuurlijk moeten dat dan inwoners van de eigen gemeente zijn. Stel je voor, je helpt een andere gemeente…

Ideeën
Naar ons idee is dit veel te beperkt. De maatschappelijke meerwaarde kan op vele manieren vorm krijgen, bijvoorbeeld in de versterking van de culturele sector, verbetering van de zorg, ontlasting van het onderwijs, ondersteuning van vrijwilligerswerk, enzovoort. Het zou zelfs interregionaal of internationaal ingezet  kunnen worden - in het kader van ontwikkelingshulp bijvoorbeeld. 

Maar zelfs als je de gewenste maatschappelijke meerwaarde beperkt tot werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, is er veel meer mogelijk. Een eenvoudig idee is bijvoorbeeld om sectorbreed aanbestedingsbeleid te maken, waarbij opdrachtnemers binnen die sector bijdragen aan de werkgelegenheid binnen hun sector, in plaats van alleen in hun eigen project.

Verantwoordelijkheid
Wat we willen overbrengen en stimuleren is de gedachte achter SROI, namelijk dat in een volwassen samenleving overheden, burgers en bedrijven gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van leven in die samenleving. Die verantwoordelijkheid kan niet afgekocht worden, maar moet op zijn minst leiden tot serieuze inspanningen van degenen die die verantwoordelijkheid dragen.

Roelof - 11:39 @ algemeen | Een opmerking toevoegen